Od 19 hodin je posluchačům zazpívají známí sólisté Jiří Přibyl, Lea Vítková, Ondřej Koplík a Barbora Martínková-Polášková.

Zpěváky doprovodí šestice sborů Chorus Mauritiensis Olomouc, Komorní chrámový sbor Šternberk a další. Orchestr a sbor bude řídit Tomáš Klásek.

Vstupné na koncert je 120 nebo 80 korun.