Listy byly nejvýznamnějším českým exilovým časopisem. Publikovaly v nich přední osobnosti exilu i domácí opozice bez ohledu na politickou orientaci či vyznání.

„Snažíme se stále podávat nezaujatý pohled na věci, rozhoduje kvalita textů. Rozhodně není kritériem, zda je autor levicový či pravicový. Chceme se vyhnout prvoplánovosti a pokračovat v duchu Charty 77 ctěním názorové tolerance a nedogmatičnosti,“ uvedl redaktor Tomáš Tichák.

Spolu s Václavem Burianem vydávají Listy v Olomouci od roku 2003, kdy periodiku hrozil zánik.

Šéfredaktorem je Václav Žák, ke kmenovým autorům patří například A. J. Liehm, Dušan Havlíček, Jiřina Šiklová, Jiří Vančura a řada dalších. V Listech publikovali také Václav Havel, Ludvík Vaculík, Josef Škvorecký, Pavel Kohout či Jiří Ruml.

„Čtenáři Listů jsou zčásti lidé, jejichž myšlení i životní styl je spjatý s 60. lety a tehdejšími kulturními časopisy. Nemalý podíl ale představují i mladí lidé,“ uvedl Burian. Doplnil, že oslava jubilea se uskuteční v červnu v Olomouci, kde se bude vzpomínat na Jiřího Pelikána.

Listy se věnují nejen politickým otázkám, ale také výtvarnému umění, historii či literatuře a společenským tématům. Zvláštní pozornost věnují česko-slovenské vzájemnosti, pokračují v tradici česko-slovenského týdeníku Mosty.