Národní kulturní památka láká první letošní návštěvníky na restaurované malby z pozdně gotického a raně renesančního období i na vzácné sousoší Olivetské hory.

Poslední soud, Zvěstování Panně Marii či Klanění tří králů jsou některé z výjevů na deseti freskách umístěných v křížové chodbě paláce. Přiblížit jejich původní vzhled a krásu se pokusil pražský restaurátor Jan Živný.

„S restaurováním jsme vlastně začali již v osmdesátých letech, práce jsme pak přerušili v roce 1989 a teprve po šesti letech a provedení dalších odborných průzkumů se k nim vrátili,“ vzpomněl akademický malíř a prozradil současně, že při své práci použil i moderní infrakameru. Průzkum ale nezjistil, že by pod viditelným povrchem byla ještě nějaká další vrstva malby,“ dodal.

V kapli sv. Jana Křtitele si pak návštěvníci mohou prohlédnout stálou expozici děl z období první poloviny 16. století a ze 17. století. Je mezi nimi i sousoší Olivetské hory.

„Jde o jedno z nejvýznamnějších sochařských děl pozdní gotiky v celé střední Evropě. Navíc se možná jedná o vůbec nejstarší dochované sochařské zpodobnění tohoto námětu v Evropě,“ přiblížila historička umění Jana Hrbáčová.