Požár v přízemí budovy nahlásila až ve chvíli, kdy už byl zakouřený také byt a ona se z něj nestačila bezpečně dostat ven. Přivolaní hasiči ji naštěstí včas zachránili.

V novém bytovém domě v Olomouci hořelo před několika dny v místnosti na odpad, která je v přízemí budovy. Požár plastových kontejnerů vyvinul takové množství kouře a jedovatých zplodin, že se začaly šířit i do společných prostor, chodeb a hlavně do bytu přímo nad místností s odpady.

„Majitelka požár nahlásila, až se do bytu valil kouř. Už se z něj nestačila bezpečně dostat ven. Pomohli jí přivolaní hasiči, kteří ji zachránili i s kočkou a vyvedli silně zakouřenými chodbami ve vyváděcí kukle ven,“ popsala dramatické okamžiky krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

V novostavbě byl nainstalovaný požární hlásič, ten však nefungoval.

„Podle zjištění našeho vyšetřovatele byl bez baterií. Žena měla velké štěstí, jelikož jedovaté zplodiny a kouř v bytě zpozorovala a stihla zavolat pomoc ještě včas. Pokud by k požáru došlo v noci, nefunkční požární hlásič by na hrozící nebezpečí neupozornil, událost by mohla skončit tragicky a se škodami v řádech milionů korun,“ konstatovala krajská mluvčí hasičů.

Zároveň připomněla, že všechny novostavby už musejí být vybaveny požárními hlásiči.

Hasiči však doporučují, aby si toto zařízení za několik stokorun pořídili také majitelé starších nemovitostí. Neméně důležité je pak udržovat je v provozuschopném stavu.

close Před pár dny hořelo v přízemí bytového domu v Olomouci. Požární hlásič nefungoval, nebyly v něm baterie. info Zdroj: HZS Olomouckého kraje zoom_in Před pár dny hořelo v přízemí bytového domu v Olomouci. Požární hlásič nefungoval, nebyly v něm baterie.

Ze statistik hasičů vyplývá, že požáry v domácnostech patří mezi nejtragičtější vůbec.

„Zároveň při nich zaznamenáváme vysoké škody na majetku obyvatel. V Olomouckém kraji jsme v roce 2022 řešili 180 požárů v objektech určených pro bydlení. Zemřeli při nich čtyři lidé. Loni jsme vyjížděli v kraji ke dvěma stovkám požárů v domácnostech, zemřeli také čtyři lidé,“ dodala závěrem Lucie Balážová.

Při koupi požárního hlásiče či detektoru se řiďte následujícími radami:

• Hlásiče musíte povinně instalovat ve všech nových objektech. Doporučujeme pořídit přístroj také do staršího domu nebo bytu.

• Hlásič kupujte pouze u specializovaného prodejce, výrobek musí odpovídat platným normám. Při instalaci postupujte podle návodu výrobce.

• Zařízením vybavte všechny obytné místnosti bytu či domu. Nezapomeňte na garáž. Pokud instalujete jeden hlásič, umístěte ho do centrální části bytu, například do chodby. Pokud budete instalovat hlásič v kuchyni, umístěte jej v dostatečné vzdálenosti od míst, kde se vaří.

• Hlásič neumísťujte v prašných a vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, či v prostorách s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů.

• Hlásič pravidelně udržujte a kontrolujte podle návodu výrobce. Na vybité baterie sám upozorní akustickým signálem.

Právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů. Hlásiče výrazně zvyšují šance na přežití. Nejdůležitějších je totiž prvních pět minut.

Zdroj: HZS Olomouckého kraje

Co dělat v prvních pěti minutách požáru?

1. Nejdříve chraňte své životy, teprve potom až majetek.

2. Pokud to situace dovolí, haste – hasicím přístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. Oheň vám však nesmí zatarasit únikovou cestu!

3. Dávejte si pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou (stačí kapesník).

4. Pokud je požár většího rozsahu, zachraňte své životy a okamžitě oznamte událost na tísňovou linku hasičů 150 nebo 112 a řiďte se pokyny operátora tísňové linky.

Zdroj: HZS Olomouckého kraje