Opakovaného podvodného jednání se měl třiapadesátiletý F. D. dopouštět v letech 2019 až 2022 na různých místech Olomouckého kraje. S poškozenými se scházel například v Olomouci, Šumperku, Zábřehu, Brně, Kroměříži a také na Prostějovsku. Peníze z nich vylákal pod různými smyšlenými legendami, spolu s ním se na trestné činnosti podílel také jeho bratr.

Například ženu z Kroměříže bratři připravili o 680 tisíc korun pod záminkou údajného zprostředkování prodeje starožitného obrazu.

„Od počátku si však byli vědomi toho, že svěřené peníze na slibovaný záměr neužijí a ponechají si je. Poškozené přesvědčil také o tom, že zprostředkuje prodej jejich starožitností. Od jednoho z nich vylákal několik kusů starožitných hodin a gramofonů, starožitný lustr a také mobilní telefon v hodnotě více než třicet tisíc korun,“ popsala některé z případů státní zástupkyně.

Obžalovaný měl poškozeným způsobit škodu celkem 8,5 milionu korun a o vylákání dalších částech v součtu za více jak pět milionů se měl pokusit. „Od počátku věděl, že převzaté prostředky na slibovaný záměr nevyužije, nevrátí je a naopak si je ponechá pro svou vlastní potřebu,“ konstatovala státní zástupkyně.

Třiapadesátiletý F. D. byl k soudu přiveden eskortou, protože se v současné době nachází ve výkonu trestu. Celkem se jedná o šestý pobyt ve vězení. V přípravném řízení o své trestné činnosti nevypovídal, později však projevil zájem o uzavření takzvané dohody o vině a trestu.

U soudu se ve čtvrtek ke všemu, co mu bylo kladeno za vinu, přiznal. „Chci prohlásit vinu, všechny skutky jsem spáchal a souhlasím s navrženým trestem. Je mi líto, co jsem udělal. Třem poškozeným jsem poslal omluvný dopis,“ řekl u soudu muž s tím, že peníze jim zatím nevrátil.

Soud prohlášení viny přijal a s dohodou o vině a trestu souhlasil. Další dokazování tak už nemuselo být prováděno a ještě v průběhu dopoledne byl vynesen pravomocný rozsudek.

Za podvodné jednání z bodu jedna obžaloby byl muž odsouzen k trestu 4 let vězení a za částečně dokonané a částečně nedokonané podvodné jednání z bodu dva obžaloby mu byl uložen trest 4 let vězení. Soud mu také uložil trest propadnutí vozidla a přibližně jednoho milionu korun, který byl u něj již dříve zajištěn. Muž má rovněž uhradit způsobenou škodu.

Rozsudek je pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně se vzdali práva na podání odvolání.

Co je dohoda o vině a trestu

Dohodu o vině a trestu je možné uzavřít v přípravném řízení za situace, kdy obviněný žalobci předem slíbí, že se ke spáchání trestného činu přizná.

Státní zástupce mu pak může navrhnout mírnější trest.

Po uzavření písemné dohody už neprobíhá hlavní líčení ani dokazování u soudu, celé řízení je díky tomu rychlejší.

Soud do předem uzavřené dohody nezasahuje, posoudí však, zda byla uzavřena v souladu se zákonem.