V soudní síni se ve čtvrtek sešlo všech šest obviněných, mezi nimiž byl ředitel firmy Hopax J. P. a bývalý jednatel společnosti R. P. Pracovníci dalších dvou firem P. Š., J. H., J. F. a R. P. se měli na podvodech podílet také vystavováním falešných faktur a dokladů.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
V kauze dotací pro VMO padla dohoda o vině a trestu. Doznali se všichni

Evropský veřejný žalobce obžaloval firmu Hopax, další dvě společnosti a fyzické osoby podílející se na podvodu už loni v únoru. Protože v přípravném řízení přiznali vinu a firma Hopax dotaci později vrátila, mohla být uzavřena takzvaná dohoda o vině a trestu. Tu ve čtvrtek ještě posuzoval Krajský soud v Olomouci.

Bývalý jednatel firmy Hopax R. P. byl potrestán třemi lety vězení se zkušební dobou na pět let, peněžitým trestem jeden milion korun a zákazem činnosti spočívajícím v zákazu jednat s dotačními orgány a účastnit se dotačních řízení po dobu osmi let.

Společnost Hopax musí uhradit peněžitý trest pět milionů korun a deset let má zakázáno přijímat dotace.

"Tresty považujeme za adekvátní"

Dvě firmy, jejichž zaměstnanci se na podvodu také podílely, byly potrestány sankcemi ve výši 500 tisíc a 300 tisíc korun. Obvinění byli odsouzeni k ročnímu nepodmíněnému trestu se zkušební dobou na tři a dva roky a peněžitým trestům ve výši 100 tisíc korun.

„Tresty považujeme za adekvátní, obvinění dosud neměli žádné záznamy v rejstříku. Dotace byla vrácena a obvinění již také složili finanční prostředky na peněžité tresty,“ sdělil po vynesení rozsudku předseda senátu Petr Sušil.

Ilustrační foto
U dopravních staveb pro Olomoucký kraj se šidily materiály i postupy

Všichni obvinění se na místě vzdali práva na odvolání, evropský veřejný žalobce si ponechal lhůtu a stejně se rozhodla také právní zástupkyně poškozeného ministerstva financí.

Nesrovnalosti v cenách

O dotace na nové technologické centrum požádala firma Hopax už v roce 2020, celkem se jednalo o 1,8 milionu eur. Při kontrole však byly zjištěny nesrovnalosti v cenách svařovacích strojů, lisů a dalšího vybavení.

Ilustrační foto
Možný dotační podvod firmy z Olomoucka vyšetřuje evropský žalobce

Ceny některých technologií měly být záměrně nadhodnoceny a měly být také zatajeny levnější cenové nabídky. Celková škoda byla vyčíslena na 45,8 milionu korun.

Obviněným za dotační podvod hrozily tresty od dvou do osmi let vězení, za poškození finančních zájmů Evropské unie pak tresty od pěti do deseti let vězení. Případem se zabýval Úřad evropského veřejného žalobce, také proto, že se jednalo o škodu velkého rozsahu způsobenou Evropské unii.

Co je dohoda o vině a trestu
Dohodu o vině a trestu je možné uzavřít v přípravném řízení za situace, kdy obviněný žalobci předem slíbí, že se ke spáchání trestného činu přizná. Státní zástupce mu pak může navrhnout mírnější trest. Po uzavření písemné dohody už neprobíhá hlavní líčení ani dokazování u soudu, celé řízení je díky tomu rychlejší. Soud do předem uzavřené dohody nezasahuje, posoudí však, zda byla uzavřena v souladu se zákonem.