Ve čtrtek a pátek mají přednostní právo koupě držitelé permanentních vstupenek 
z loňské sezony, kteří se musí prokázat loňskou permanentkou. P

rodej začne od 11 do 15 hodin na sekretariátu klubu 
a od 15 do 18 na pokladně.

V pátek bude prodej probíhat od 12 do 18 hodin na pokladně.

Běžný předprodej začne v sobotu 19. července. Internetový systém se spustí v 15 hodin.

Dostupné k zarezervování budou zatím pouze permanentky, a to pomocí voucheru, který si vytisknete a následně jej předložíte s peněžní částkou na sekretariátu či pokladně.

V sobotu a v neděli osobní prodej probíhat nebude.