V klubu působil jako organizační pracovník, krátce jako předseda a v posledním desetiletí stále vypomáhal s malováním plakátů a celou dobu vedl kroniku. V roce 1961 spolu s Miroslavem Ničem založili turnaj mužů O pohár města Litovle, který se hraj každý rok až dosud.

V roce 1998 na slavnostním zasedání ČSH v Praze byl vyhodnocen a odměněn za celoživotní přínos. Obdobně v roce 2009 od Středomoravského svazu házené a v roce 2013 jako jedna z Osobností města Litovle.

V roce 2014 se jako hlavní autor podílel na knize 80 let házené v Litovli. V lednu 2019 byl hlavním protagonistou medailonku České televize o Tatranu Litovel. I přesto, že se mu zhoršovalo zdraví a vloni zemřela žena, nadále se zajímal o dění v házené a žádal nás dodávat podklady do kroniky.

„Po úrazech v hockeyi a hlavně v kopané v roce 1949 jsem aktivní činnosti zanechal. … Tato nepříjemná zkušenost mi pak nedovolovala hrát naplno. Pak mě oslovil Jaroslav Skřepský, zda bych po něm narychlo nepřevzal funkci v oddíle české házené Sokola, protože se stěhoval z Litovle. Mělo to být na krátko, než organizační funkci převezme někdo jiný … Od roku 1961 jsem plně převzal po Lubomíru Antonovi i vedení kroniky oddílu české házené a následně i mezinárodní házené," vzpomínal Milan Beňa v kronice.

Poslední rozloučení se uskuteční 2. prosince 2022 ve 14 hodin v síni olomouckého krematoria. O podrobnostech budeme informovat.