„Náš sbor byl založený 1. září roku 1892 tehdejším starostou obce. Je pravda, že v roce 1859 více jak polovina Ludéřova vyhořela, byla to doba doškových střech, takže když foukl vítr, oheň se snadno šířil. Dobrovolní hasiči v Ludéřově vznikli v době, kdy se v okolí zakládaly sbory ve velkém počtu,“ říká jednatel Sboru dobrovolných hasičů Ludéřov Pavel Navrátil.

Dnes má oddíl jedenatřicet členů a v zásahové jednotce je deset lidí.

„Do sboru však plánujeme přibrat další členy, přijmeme je na naší výroční valné hromadě, která se bude konat 9. ledna. Jednoho dospělého a asi tři děti. Máme trochu problém se střední generací mezi patnácti a pětadvaceti lety, kterou se nám nepodařilo podchytit. Od letošního roku ale máme nového vedoucího mladých hasičů, a tak na něj spoléháme. Je tady řada malých dětí, které jsou pro to zapálené, a myslím si, že právě tam je naše naděje a budoucnost,“ pokračuje muž, který je v hasičském sboru už třiadvacátým rokem.

„Tehdy, v polovině 80. let, sbor spíše neexistoval, byl na vymření. Byli tady asi tři stálí členové, kteří ho drželi. Pak nás vstoupilo osm ve věku od sedmnácti do pětadvaceti let. Byli jsme parta. Postupně pak členů přibývalo,“ vzpomíná Navrátil.

Ludéřovští dobrovolní hasiči se věnují požárnímu sportu, ale taky se starají o kulturní akce v obci. Každoročně tak pořádají dětský den, pro členy sboru zase tematické zájezdy, ale tou stěžejní akcí jsou oslavy u příležitosti svátku patrona hasičů sv. Floriana.

Když je však potřeba, přidají i ruku k dílu, tak jako tomu bylo při opravě kaple Panny Marie Růžencové.

„Podíleli jsme se na opravách, na sbírce, která mezi lidmi kolovala a jejíž výtěžek šel na nové elektrické zvonění. Stejně tak jsme se podíleli i na sepsání poslání našim nástupcům, které bylo s nějakými fotkami Ludéřova a dalšími věcmi slavnostně dáno v sobotu 10. října do kopule kaple,“ říká hasič.

„Je to trochu nostalgie i vize do budoucna, že po nás něco zůstane. Doufáme, že to, co se snažíme vytvořit pro naši malou obec, která čítá asi tři sta čtyřicet obyvatel, neděláme zbytečně. Že naši nástupci si toho budou vážit, tak jako my si vážíme práce, kterou odvedli naši předkové,“ doplňuje.

Kozlův počin:

Dobrovolní hasiči v Ludéřově, místní části Drahanovic na Olomoucku, patří do jednotky požární ochrany páté kategorie. Pomáhají tak hlavně v obci, ale nejen tam.

„Když je potřeba, vyjíždíme i do okolních obcí. Myslím si, že lidé nás vnímají velice dobře, protože vědí, že je nás stále potřeba. Pomáhali jsme v Olomouci při povodních v roce 1997 nebo 2006, ale i sami jsme měli loni povodně, které si místní pamětníci ani nepamatují,“ vysvětluje jednatel Sboru dobrovolných hasičů v Ludéřově Pavel Navrátil.

V letošním roce pak jednotka vyjížděla už dvanáctkrát. „Především se naše jednotka specializuje na likvidaci vosích a sršních hnízd, na nebezpečný hmyz,“ doplnil hasič.