Galerie: Výzdoba třetího zvonu pro chrám sv. Michala

Model třetího zvonu pro chrám sv. Michala se svou spoluautorkou zvonu Leticií Vránovou-Dytrychovou.  Model třetího zvonu  pro olomoucký chrám sv. Michala. Model třetího zvonu pro chrám sv. Michala ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. Farář  Antonín Basler u modelu třetího zvonu pro svůj chrám sv. Michala. Model třetího zvonu pro chrám sv. Michala ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. Model třetího zvonu pro chrám sv. Michala ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. Model třetího zvonu pro chrám sv. Michala ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova. Model třetího zvonu pro chrám sv. Michala: reliéf se znakem Olomouce. Farář  Antonín Basler si prohlíží model třetího zvonu pro svůj chrám sv. Michala.