Galerie: První čáp se letos objevil i na konstrukci v Brodku u Přerova.