Galerie: Podívejte na retro fotky z Mutkova a Moravského Berouna - první část

Místní mládež se nejraději scházela v prostoru před kapličkou, kde hrála hry, nejčastěji oblíbenou vybíjenou. Na kůlně domu číslo 23 byla vybudována amatérská hvězdárna Josefa Masničáka, v níž se nacházel dalekohled a zájemci odtud mohli pozorovat hvězdnou oblohu. O první mutkovskou hospůdku nazvanou Tony Bar se zasloužil pan Antonín Hederer. Fotografie ze sportovního dne pro děti, který se konal na hřišti ve spolupráci se složkami Lidových milicí z Uničova v druhé polovině 80. let. V Mutkově fungoval Osadní výbor. Ten zajišťoval vše potřebné týkající se činnosti v obci. V polovině 80. let se tak podařilo díky iniciativě chalupářů Jiřího Mlynáře a Oldřicha Šembery mladšího vybudovat v horní části obce sportovní hřiště. Pojízdná prodejna zajišťovala v obci dvakrát týdně zásobování, nahrazovala tak v té době neexistující obchod a restauraci. Pořadí nakupujících často určovaly nákupní tašky zavěšené od brzkého rána na plotě.  Na počátku 19. století byla předána do provozu úzkorozchodná železniční trať Ondrášov-Dvorce, jejíž provoz byl 14. září 1933 kvůli ztrátovosti definitivně zastaven. Kino vzniklo 28. červenec 1918. Toto datum je zaznamenáno v knize Jana Theimera a přesný název zněl Městské světelné hry. Zahradní domek na křížovém vrchu. Členové Spolku pro zkrášlení Křížového vrchu se vždy snažili park zdokonalovat tak, aby se stal příjemným místem pro odpočinek. První sokolskou slavnost s veřejným cvičením ve městě uspořádala sokolská tělocvičná jednota z Olomouce v roce 1927. Veřejné vystoupení se konalo na louce za Pionýrským táborem za podpory mnoha návštěvníků. V roce 1932 byly v městském parku na Křížovém vrchu vybudovány vodovodní nádrže, do nichž byla vháněna voda z přečerpávací stanice, kam vtékala samospádem z jímacích pramenů. Po roce 1938 byl na Křížovém vrchu vybudován medvědinec. Od roku 1940 zde byl umístěn pár medvědů získaných ze zoo v Hamburku. Oba medvědi zde byli chováni až do roku 1945, kdy byli těsně před osvobozením města zastřeleni německými vojáky.