1/1

Badatelé z katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého nedávno zaznamenali velký úspěch, když teoreticky popsali a experimentálně potvrdili nové vlastnosti fotonu. Na snímku jsou Miroslav Ježek a Ivo Straka z týmu.

Badatelé z katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého nedávno zaznamenali velký úspěch, když teoreticky popsali a experimentálně potvrdili nové vlastnosti fotonu. Na snímku jsou Miroslav Ježek a Ivo Straka z týmu.

Zdroj: UPOL