Galerie: Bratři Mikúšové se loučí 
s Morou, končí i Pavel Skrbek