Galerie: Bouřka a krupobití na Olomoucku 1.7.2019

Kroupy, až velikostí holubího vejce padaly v Olomouci. 1.7.2019 Krupobití v Olomouci, 1.7.2019 Vilémov - odstraňování naplavenin. Následky bouřky 1.7.2019 Vilémov - odstraňování naplavenin. Následky bouřky 1.7.2019 Vilémov - odstraňování naplavenin. Následky bouřky 1.7.2019 Loučka. Následky bouřky 1.7.2019 Loučka, voda z polí. Následky bouřky 1.7.2019 Loučka. Následky bouřky 1.7.2019 Loučka. Následky bouřky 1.7.2019 Bohuslavice - vichr strhl střechu paneláku a voda vyplavila  byty. Následky bouřky 1.7.2019 Bohuslavice - vichr strhl střechu paneláku a voda vyplavila  byty. Následky bouřky 1.7.2019 Bohuslavice - vichr strhl střechu paneláku a voda vyplavila  byty. Následky bouřky 1.7.2019 Vilémov - rozbitá auta. Následky bouřky 1.7.2019 Loučka, voda z polí. Následky bouřky 1.7.2019 Vilémov - odstraňování naplavenin. Následky bouřky 1.7.2019 Vilémov - odstraňování naplavenin. Následky bouřky 1.7.2019 Vilémov - odstraňování naplavenin. Následky bouřky 1.7.2019 Bohuslavice. Následky bouřky 1.7.2019 Bohuslavice. Následky bouřky 1.7.2019 Bohuslavice. Následky bouřky 1.7.2019 Bohuslavice - vichr strhl střechu paneláku a voda vyplavila  byty. Následky bouřky 1.7.2019 Bohuslavice - vichr strhl střechu paneláku a voda vyplavila  byty. Následky bouřky 1.7.2019 Bohuslavice - tornádo. Následky bouřky 1.7.2019 dětský tábor u Bohuslavic museli po bouřce evakuovat, 1.7.2019 U Bohuslavic se přelil po bouřce rybník, 1.7.2019 U Bohuslavic se přelil po bouřce rybník, 1.7.2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Krupobití v Olomouci, 1.7.2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Následky bouřky v Lošticích, 1.7.2019 Následky bouřky v Lošticích, 1.7.2019 Nad Olomoucí se 1.7.2019 přehnala bouřka provázená krupobití. Kroupy dosahovaly velikosti holubího vejce a způsobili škody na autech a dalším majetku. Nad Olomoucí se 1.7.2019 přehnala bouřka provázená krupobití. Kroupy dosahovaly velikosti holubího vejce a způsobili škody na autech a dalším majetku. Následky silných bouřek na Olomoucku, 1. 7. 2019 Následky silných bouřek na Olomoucku, 1. 7. 2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Zaplavená Cholina po bouřce, 1. 7. 2019 Následky silných bouřek na Olomoucku, 1. 7. 2019 Následky silných bouřek na Olomoucku, 1. 7. 2019 Následky silných bouřek na Olomoucku, 1. 7. 2019 Blesk zapálil fasádu rodinného domu v Bohuňovicích, 1.7.2019 Blesk zapálil fasádu rodinného domu v Bohuňovicích, 1.7.2019 Blesk zapálil fasádu rodinného domu v Bohuňovicích, 1.7.2019 Krupobití v Olomouci, 1. 7. 2019 Krupobití v Olomouci, 1. 7. 2019 Krupobití v Olomouci, 1. 7. 2019 Krupobití v Olomouci, 1.7.2019