Olomoucký klub totiž své odvolání nakonec stáhl. V případě brankáře Petra Drobisze, který měl údajně v květnu 2009 úplatek předávat a který dostal od disciplinární komise FAČR osmnáctiměsíční zákaz činnosti, odvolací komise ještě nevyslechla všechny svědky, a proto definitivně nerozhodla. Další jednání ORK je na programu 26. září.

Sigma se však ani přes stáhnutí odvolání nechce smířit s devítibodovým odpočtem a pokutou 4 milionů korun.

„Přes tento procesní úkon nadále prohlašujeme, že se SK Sigma Olomouc, a.s. nijak disciplinárně neprovinila a nadále plně podporuje svého hráče Petra Drobisze, který podle informací klubu na svém odvolání trvá,“ píše se v dokumentu, který Sigma zaslala Odvolací a revizní komisi a v němž své odvolání bere zpět.

Proč odvolání vzali zpět?

Právní zástupce olomouckého klubu i brankáře Drobisze Petr Konečný vysvětlil, proč tak Sigma učinila.

„Odvolání jsme stáhli proto, že nemá smysl bojovat na dvou frontách. Jsou to dva poplatky, dvojí dokazování. Navíc pokud se nám podaří očistit Petra Drobisze, pak očištěna by měla být i Sigma,“ uvedl.

Z verdiktu disciplinární komise podle Konečného vyplývá, že Sigma byla potrestána v podstatě za údajné Drobiszovo jednní.

„Účast jakýchkoliv dalších osob, navzdory obviněním Jiřího Kubíčka, prokázána nebyla. Pokud se nám tedy podaří dosáhnout očištění Petra Drobisze, čemuž stále věříme, pak musí být zrušen i trest pro klub,“ zopakoval Konečný.

Sigmě by při dalším jednání ORK teoreticky mohl pomoct i rozsudek v trestním řízení, pokud by byl pro Drobisze příznivý. Okresní soud v Olomouci se bude znovu kauzou zabývat už 15. září.

Klub se nebojí ani toho, že kvůli stažení odvolání by přišel o možnost na zmírnění trestu, čistě kvůli procesním věcem. Tedy situaci, která by hypoteticky dopadla tak, že Drobiszovi bude trest zmírněn, ale pro Sigmu zůstane v platnosti, protože její odvolání nebylo projednáno v potřebné lhůtě. „Z disciplinárního i odvolacího řádu vyplývá, že se takové věci bát nemusíme. Nejde říct, že Drobisz je čistý a Sigma uplácela. Ani naopak,“ řekl Konečný.

Snaha stabilizovat vztahy

Sigma zveřejnila také celý text zpětvzetí odvolání proti trestu. V jeho textu stojí například to, že olomoucký klub stáhl odvolání také ve snaze stabilizovat své vztahy s fotbalovou asociací před valnou hromadou 16. září, na které se bude volit nový předseda FAČR.

„Tento úkon (zpětvzetí odvolání – pozn. red.) činíme ve snaze stabilizovat naši právní situaci ve vztahu k Fotbalová asociaci České republiky, jakož i ve vztahu k akcionářům naší společnosti, hráčům a ostatním osobám podílejícím se na zajištění činnosti našeho klubu a ve snaze předejít různým spekulacím, které se projevují i v tom co považujeme za nejpodstatnější, a to je fotbalové sportovní výkony,“ píše se doslova v dokumentu.

Hanáci v něm znovu požádali, aby odvolací komise vyčkala na rozhodnutí v trestním řízení, protože stále nebyly soudně provedeny všechny dostupné důkazy. To se nakonec také stalo. Další projednávání případu má ORK na programu 26. září.