Kritici Brnčalovi připomněli i výrok z rozhovoru z letošního února, kdy deklaroval, že v případě znovuotevření kauzy Sigma vs. Bohemians bude vážně zvažovat své vyloučení z rozhodování.

„K tomu také došlo. S kolegy v disciplinární komisi, včetně předsedy Goldy, jsme to velmi podrobně rozebírali a bylo mi jednoznačně řečeno, že by bylo chybou, kdybych se vyloučil, a že mám podporu komise, abych se jednání zúčastnil a abych v této věci také spolurozhodoval,“ brání se Brnčal.

Co vás vedlo k tomu, že jste na zasedání disciplinární komise zvedl ruku pro další odložení kauzy?
Kauzu nikam odkládat nebudeme. Hlasování bylo jen o posunutí finálního verdiktu. Celá kauza má nějaký vývoj. Je projednávána okresním soudem v trestní rovině a stále se shromažďují důkazy. Proto jsem se rozhodl ještě vyčkat. Důkazy, které máme, mě nevedly k pocitu, že jsme schopni rozhodnout v tak závažné věci. Stále platí, že unáhlené meritorní rozhodnutí může mít pro fotbal dalekosáhlé důsledky.

Jak si vysvětlujete, že dva právníci dojdou ve stejné věci ke zcela opačnému závěru?
Nerad bych stavěl současnou situaci na názoru předseda vs. místopředseda. Kolegů s právnickým vzděláním je v komisi víc. Není nic neobvyklého, když mají dva právníci na stejnou situaci odlišný právní názor. Zdůrazňuji, že jsme neurčili žádný jednoznačný závěr. Zda ano, nebo ne. Dospěli jsme jen k tomu, že počet důkazů, které jsou momentálně disciplinární komisi známy a předloženy, nemusí být konečný. Mohou se stále objevit nové skutečnosti.

Pan Golda řekl na tiskovce, že po dvou letech se těžko něco nového objeví, což asi koresponduje s názorem většiny veřejnosti. Vy si myslíte, že se ještě může objevit nový důkaz?
Já bych v tuto chvíli nepředjímal. Dokazování u civilního soudu stále běží a není uzavřeno. Nové důkazy a skutečnosti se mohou objevit a mohou skutkovou rovinu nějak doplnit nebo ji vychýlit. Pro tak zásadní rozhodnutí chci mít jistotu, že máme k dispozici vše, co bylo možné předložit.

Jak náročné bylo samotné jednání? Na pondělní rozhodnutí se čekalo extrémně dlouho, což nebývá zvykem.
Bylo to opravdu velmi dlouhé a náročné jednání, ale to jen dokazuje, že celou věc skutečně bereme vážně. Že jsme s kolegy velmi dlouho diskutovali a závěry, které jsme přijali, nebyly nijak nahodilé.

Jak ostrá byla výměna názorů? Předseda Golda byl na tiskovce viditelně rozčilený.
Výměna názorů tam samozřejmě byla, o čemž vypovídá už samotná délka zasedání. Ale myslím si, že všechno proběhlo v únosné rovině.

Nicméně pan předseda si to asi nemyslí, když navrhuje personální změny v komisi.
Je to samozřejmě jeho právo. Uvidíme, jaký postoj k tomu zaujme výkonný výbor svazu. Každopádně chci být před výkonným výborem také vyslyšen a prezentovat svůj pohled na věc. A podobně to asi budou chtít udělat i někteří další kolegové.

Bylo by chybou, kdybych se vyloučil

Berete to tak, že vyměněni mají být ti čtyři, kteří se předsedovi postavili?
Nestavěl bych to do roviny, že někteří členové komise šli proti předsedovi. Tak vyhrocená personální situace podle mě není. Spatřuju v tom naopak demokratičnost celého procesu. Je to střet názorů, ale naprosto přirozenou cestou jsme díky většině došli k takovému rozhodnutí, jaké bylo nakonec prezentováno veřejnosti.

Před i po rozhodnutí disciplinární komise se aktéři kauzy předháněli, kdo koho obviní z podjatosti. Předsedovi Goldovi je Sigmou vyčítáno spojení s funkcí ve společnosti Sazka, vám zase některými médii vztah k Olomouci.
Proti informacím, které se v posledních dnech objevují v médiích, kdy je někdo spojován s nějakým klubem a je poukazováno na regionální vazby, se důrazně ohrazuji. Je přece zcela přirozené, že každý odněkud pochází a k některému regionu má bližší vztah než k jinému. Tak je to u všech členů komise. Současně ale dodávám, že jsem přesvědčen o tom, že všichni členové komise jsou natolik profesionální, že konkrétní spojitost s regionem vylučuje jakoukoliv zaujatost nebo podjatost. Zmiňované argumenty mi připadají absurdní. Ve svém profesním životě umím být objektivní a nestranný.

Ovšem podle vizitky na oficiálních stránkách fotbalové asociace stále poskytujete Sigmě právní konzultace. To není důvod k podjatosti?
Toto je dávno ukončená záležitost. Tyto informace nejsou aktuální. Změnil jsem svůj profesní život, proto jsem některé své bývalé aktivity musel utlumit. To, co zmiňujete, je časově zasazeno do období před mou kandidaturou do celostátní Odvolací a revizní komise na přelomové valné hromadě v roce 2009.

V rozhovoru pro Olomoucký deník jste se však nedávno vyjádřil tak, že právě kvůli spjatosti s olomouckým regionem a klubem zvážíte své vyloučení z rozhodování v kauze Sigma, protože to považujete za férové. Proč jste tedy nakonec hlasoval?
Ano, vyjádřil jsem se, že budu své vyloučení z rozhodování velmi vážně zvažovat a to jsem také udělal. S kolegy v disciplinární komisi, včetně předsedy Goldy, jsme to velmi podrobně rozebírali a bylo mi jednoznačně řečeno, že by bylo chybou, kdybych se vyloučil, a že mám podporu komise, abych se jednání zúčastnil a abych v této věci také spolurozhodoval.

Drobisz osvobozen, Sigma potrestána?

A až dojde na to kategorické Ano nebo Ne, tak budete rozhodovat?
Tak, jak jsem se již vyjádřil, ve svém profesním životě jsem objektivní a nestranný.

V souvislosti s odložením kauzy vám jde o případné nové důkazy nebo o rozhodnutí soudu, protože u soudu je obviněný Petr Drobisz a disciplinárka řeší, zda došlo k provinění klubu, což jsou přeci jen trochu odlišné věci.
Této otázce rozumím. Ty dvě věci spolu ovšem velmi úzce souvisí. Byť jsme se rozhodli, že počkáme na rozhodnutí soudu první instance, tak primárně nám jde o uzavření procesu dokazování.

Takže hypoteticky se může stát, že Drobisz bude osvobozen, zatímco Sigma potrestána?
Nemůžu mluvit za kolegy, rozhodnutí disciplinární komise je kolektivní. Mám za to, že by rozhodnutí soudu a disciplinární komise měla být v souladu.

Znamená to, že byste si takovou situaci nedokázal představit? Třeba v případě, že důkazní situace zůstane stejná jako dosud?
Nebudu předjímat. Vyčkáme na skončení dokazování u soudu, důkazy vyhodnotíme ve všech souvislostech a meritorně rozhodneme. Znovu zdůrazňuji, že jsme zatím vůbec nerozhodovali v rovině vina – nevina. Tu otázku jsme neřešili. Řešili jsme to, jestli je účelné finálně rozhodnout, pokud paralelně stále běží proces dokazování u civilního soudu.