Na valné hromadě k volbě nového výkonného výboru a kontrolní komise spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ byl ve funkci byl na další čtyři roky potvrzen předseda Jaromír Gajda a místopředsedové Jiří Ficner, Václav Plný a Oldřich Ohnut.

Do kontrolní komise byl zvolen i zástupce Olomoucké kraje, kterým je Ing. Jiří Juřena, další místo je rezervováno pro zástupce Statutárního města Olomouc.

„Smyslem účasti zástupců města a kraje v kontrolní komisi je zvýšení transparentnosti spolku. Neméně důležitým výsledkem valné hromady bylo odsouhlasení dalšího úplatného převodu akcií na akcionáře Ing. Josefa Lébra, který se na základě toho v nejbližší době stane největším akcionářem SK Sigma Olomouc a. s.," stojí v prohlášení na klubovém webu Sigmy.

Valná hromada SK Sigma Olomouc a. s. vzala na vědomí rezignaci Martina Novotného na členství v dozorčí radě a na její předsednictví a zvolila do dozorčí rady současného primátora Martina Majora. Počet členů představenstva byl snížen z devíti na sedm.

Předsedou dozorčí rady byl zvolen olomoucký primátor Martin Major. Dozorčí rada vzala na vědomí rezignace členů představenstva Jiřího Rozbořila, Jana Grézla a Martina Majora (z důvodu jeho zvolení do dozorčí rady). Odvolala z představenstva Zdeňka Psotku.

Na uvolněná místa v představenstvu byli zvoleni Ing. Ivo Vlach, 1. náměstek primátora, a Ladislav Minář, sportovní manažer Sigmy.

Představenstvo SK Sigma Olomouc a. s. nyní pracuje v následujícím složení: předseda: Ing. Josef Lébr, místopředseda: Ing. Jiří Ficner, místopředseda: Mgr. Ing. Petr Konečný, členové: Miroslav Koutek, Bc. Miroslav Petřík, Ing. Ivo Vlach, Ladislav Minář.