Tomu, že vše spěje ke zdárnému konci, pomohla Sigmě i výhra ve Znojmě z minulého týdne.

Svěřenci trenéra Václava Jílka si s předstihem zajistili návrat do první ligy.

Minulý týden navíc akcionář, vlastnící největší podíl v SK Sigma Olomouc Josef Lébr, převedl spolku SK Olomouc Sigma MŽ svůj akciový podíl, a to za symbolickou cenu.

Na druhé straně SK Sigma Olomouc mu splatila všechny půjčky přesahující 60 milionů korun s tím, že Josef Lébr odpustil úroky z půjček ve výši téměř tři miliony korun.

Klub se tak oddlužil a připravil si půdu pro vstup nového investora nebo chcete-li mecenáše.

Spolek nyní drží přibližně dvě třetiny akcií a prozatím plní roli jejich opatrovníka do jeho příchodu.

„Spolek je připraven sehrát svou historickou roli pro budoucnost klubu. Akcie, které máme dnes, držíme na přechodnou dobu, abychom v logice věci učinili to, co nastartoval pan Lébr,“ říká v rozhovoru pro Olomoucký deník předseda spolku SK Olomouc Sigma MŽ Jaromír Gajda.

Olomoučtí fotbalisté mají za sebou bouřlivé tři roky. Během nich nejdříve sestoupili do druhé ligy, potom postoupili zpět do první ligy, aby minulou sezonu opět spadli. Jistota postupu je zajisté úleva. Byla v letošní sezoně situace obtížnější?
Nedá se říci, že by to bylo náročnější. Museli jsme dojít ke statusu quo, že do konce sezony už z mužstva nikdo neodejde, na čemž se vedení klubu v červnu 2016 usneslo. Myslím si, že pokud bychom tuto sezonu hráli v první lize, dopadli bychom slušně. Hráčská kvalita nebyla horší než v pěti až osmi družstvech, která v první lize zůstala. Pro naše diváky to bylo znamení, že to s návratem do I. ligy myslíme vážně. Zklamáním pak pod dojmem této skutečnosti byly v končící sezoně 2016/2017 návštěvy.

Když porovnáme návštěvnost s předchozí sezonou, chodilo na fotbal méně diváků. Nebylo to podle vás tím, že veřejnost více zajímaly debaty o majetkových poměrech?
Pokud tedy u některých diváků ano, pak je třeba si ale uvědomit, že když je významným akcionářem město, je jasné, že není možné očekávat ze dne na den zásadní rozhodnutí ekonomického či majetkového charakteru, aniž by prošla poměrně složitým procesem projednání a schvalování. Pokud si vůbec mohu dovolit nějak hodnotit přístup města jako akcionáře, po odstoupení Josefa Lébra z představenstva a po jeho rozhodnutí, že už nebude tím v podstatě jediným, kdo bude poskytovat nezbytné finanční prostředky na chod klubu, pak se město zachovalo nanejvýš zodpovědně a iniciativně, v neposlední řadě i tím, že podpořilo některé nepopulární návrhy, jak zajistit financování klubu např. prodejem pozemků. Na nižší návštěvnost měla vliv dle mého nestabilní termínová listina, často měněná kvůli televizním přenosům, a neatraktivnost II. ligy, stejně jako úroveň domácích utkání, kterým dávala ráz obranná hra soupeřů. Venku naše utkání, viz poslední tři, byla atraktivní, soupeři hráli otevřený fotbal a my stříleli branky. Návštěvnosti nepomohl ani rozpačitý úvod soutěže.

Po nevydařeném startu soutěže jste podrželi trenéra Václava Jílka. Ten šel za splněním cíle, kterým byl postup z prvního místa. Znamená to, že u týmu zůstane?
My jsme se s trenérem dohodli, že bude pokračovat. Dohoda je sice verbální, ale věřím, že bude dokonána i jinak. I hráči se k tomu staví pozitivně a zaznamenal jsem, že se ústy kapitána Miloše Buchty vyjádřili i veřejně. Víme, že je logické, aby pokračoval a za dosavadní práci trenéra Václava Jílka pro náš olomoucký fotbal se patří mu poděkovat.

Pan Lébr se se Sigmou majetkově vyrovnal. Půjčky mu klub splatil, navíc Josef Lébr převedl všechny své akcie na spolek SK Olomouc Sigma MŽ. Odblokoval tím situaci?
Před ním klobouk dolů. Zachoval se perfektně. Jsem v Sigmě čtyřicet let, a za tu dobu se nestalo, že by někdo finančně klubu prospěl tak, jako pan Lébr. On za symbolických podmínek převedl akcie na spolek proto, aby vytvořil půdu pro vstup nového akcionáře, resp. investora či mecenáše.

Ze strany klubu tedy již nic nebrání ve vstupu nového většinového vlastníka?
Chtěli jsme splnit podmínky pro vstup nového investora. Dnes jsme v situaci, kdy se to uzavřelo. Sportovně jsme uspěli. Po ekonomické stránce též nikomu nic nedlužíme. Prodejem pozemků pod umělou trávou jsme navíc jednorázově dosáhli čistého výnosu ve výši skoro 54 milionů korun. Naše letitá účetní ztráta z minulých let se i s ohledem na odpuštěné úroky sníží o jednu třetinu a bude tak na výši odpovídající za 20 let existence SK Sigma Olomouc účetním, tudíž neprofinancovávaným nákladům. Provozně tedy budeme k 30. červnu 2017 v účetnictví de facto na nule.

Co se stane, když potencionální investor nakonec z akce vycouvá?
Nezbude nám nic jiného, než usilovat o jiného nebo jiné. Bez dostatečného finančního zázemí nelze dále úspěšně fungovat. Je sice pravda, že stále máme určité rezervy v našem majetku, ale touto cestou, stejně jako cestou půjček, již dále jít klub nemůže. A mužstvo potřebujeme posílit, ne uvolnit na přestup nejlepšího nebo nejlepší hráče. Naším dalším zájmem je pak převod Androva stadionu s okolím do vlastnictví města, což by klubu mělo jak přinést určité finance, tak ulevit v provozních nákladech. Jsme asi mimo Prahu jediným klubem, který dosud vlastní městskou arénu a nese všechny s tím spojené náklady. A byli bychom skutečně rádi, kdyby se tento proces urychlil.


Jaká bude potom role spolku SK Sigma MŽ?
Spolek by chtěl být drobným akcionářem a spolu s městem by podle mého mohl mít nejvíce 33,4 procenta akcií a cílově, v situaci, kdy se stadion stane městským vlastnictvím, i méně, a to podstatně.

Pokud by přišel nový investor, počítáte vy osobně, že byste dále figuroval ve strukturách klubu?
Ve výkonných funkcích v SK Sigma Olomouc jako ředitel a místopředseda představenstva jsem skončil již k 30. červnu 2013. Jsem předsedou SK Olomouc Sigma MŽ a z titulu této funkce i místopředsedou dozorčí rady SK Sigma Olomouc. Od července 2016 mě s mým souhlasem pověřilo představenstvo SK Sigma Olomouc, abych po odchodu Josefa Lébra přijal pověření k vedení celého klubu. Toto pověření končí 30. června 2017. Nemám to jako zaměstnání. Dělám to jako hobby z lásky k fotbalu, ke klubu, který jsem celá léta pomáhal budovat. Jsem starobní důchodce. Pokud se uskuteční vize v získání nového akcionáře s rozhodujícím akcionářským podílem, bude na něm, jak si vedení klubu uspořádá a s kým bude chtít spolupracovat. A co se týká mé funkce předsedy spolku, volební valná hromada se bude konat po vypršení volebního období začátkem června roku 2018. A pokud by se podařilo naše cíle, ať již v získání nového akcionáře a současně i s převedením stadionu naplnit, považoval bych to za úspěšný závěr mé funkcionářské více než čtyřicetileté kariéry. Příští rok mi bude sedmdesát, a to bych skutečně již rád chodil normálně a bez starostí na fotbal.