Až poté se pořadatatelská služba vzpamatovala adotyčnéhovyvedla ven.