Disciplinární komise ŘK ČMFS M Olomouc uložila 17. 9. tyto tresty:

Dospělí: nepodmíněné: Zdeněk Staněk (Fr.-Místek), Radim Bubeníček (Blansko) – oba 1 utkání od 11. 9. Podmíněné: Štěpán Waserbauer (Jihlava), Patrik Mucha (V. Meziříčí) – oba 1 utkání do 30. 3. Mládež a ženy: nepodmíněné: Jiří Kula (Hlučín) - 4 utkání od 15. 9.
Podmíněné: Jakub Gottvald (Vyškov), Jakub Šlezár (Prostějov), Radim Juráň (Otrokovice) – všichni 3 utkání do 30. 3. Tomáš Mleziva (Karviná), Čeněk Skoč (Ostrava-Jih), Aleš Sigmund (Vítkovice), Tadeáš Němec (Vsetín) – všichni 1 utkání do 30. 3.
Ostatní: Jiří Chlup – žádosti se vyhovuje, zbytek trestu se promíjí, činnost uvolněna od 18. 9. Petr Vašíček (Blansko - trenér) - zákaz výkonu funkcí na hráčské lavici na 6 týdnů nepodmíněně od 7. 9. do 18. 10. Tomáš Šenk (Blansko - as. tr) - zákaz výkonu funkcí na hráčské lavici na 3 měsíce nepodmíněně od 7. 9. do 6. 12. Alexandr Malitz (Blansko - as. tr) zákaz výkonu funkcí na hráčské lavici na 2 měsíce nepodmíněně od 7. 9. do 6. 11. Josef Němec (Blansko - masér) - zákaz výkonu funkcí na hráčské lavici na 3 měsíce nepodmíněně od 7. 9. do 6. 12. Blansko - pokuta 30 000 Kč, Fr.-Místek - pokuta 5 000 Kč.

Disciplinární komise KFS Olomouc uložila 18. 9. následující tresty:

Nepodmíněné: Lukáš Biskup (Bělotín) – 3 utkání od 14. 9. Karel Hloušek (Paseka) – 5 utkání od 15. 9. Milan Gábor (Paseka) – 3 utkání od 15. 9. Martin Hrabský (N. Sady) – 1 utkání od 14. 9.
Podmíněné: Lukáš Vrána (Bělotín), Stanislav Marhoul (Náměšť), Zdeněk Stáhala (Všechovice), Martin Bittner (Lesnice), Ladislav Dvořák (Lipník), Milan Novotný (N. Sady), Ondřej Kříž (N. Malín) – všichni 2 utkání do 17. 12. Radim Janásek (Opatovice) – 3 utkání do 17. 12. Zdeněk Spiler (Němčice n. H.), Michal Suchánek (Červenka) – oba 1 utkání do 17. 12.
Ostatní: Tomáš Hlaváček (Šternberk) – žádosti se nevyhovuje. Martin Tydlačka (Pivín), Roman Burkuš (Bělá p. P.), Marek Judas (Čechovice) – všichni neprojednáno.

Disciplinární komise OFS Olomouc uložila 18. 9. tyto tresty:

Nepodmíněné: Pavel Bárta (Bouzov) – 2 utkání od 14. 9., Václav Outrata (V. Bystřice) – 2 utkání od 15. 9.
Podmíněné: Milan Nerušil (Šumvald), Lukáš Grossert (Nedvězí), Radek Pšenička (Hran. Petrovice) – 2 týdny do 31. 12.
Ostatní: Vincent Bartaloš - zastavená činnost na 2 měsíce od 18. 9. do 18. 11., dále se trestá finanční pokutou 500 kč.

Disciplinární komise OFS Prostějov uložila 18. 9. následující tresty:

Nepodmíněně: Petr Kos ( Olšany) - 3 utkání.
Různé: DK vzala na vědomí prohlášení zástupců TJ Otinoves , vedoucího družstva Luboše Sekaninu a kapitána Zukala Ladislava , že dle foto z médií hráč Petr Přikryl není hráč, který nastoupil v utkání TJ Vitčice – TJ Otinoves. DK projednala odvolání Sokola Konice k výši trestu uděleného DK 11. 9. 2008 pod bodem 5/32. DK posoudila odvolání a nové skutečnosti v něm uvedené a po schválení stanovila výši pokuty snížit na 2000 Kč.
Pokuty: Tomáš Buřt (Určice B), Petr Strašák (Pavlovice), Jiří Kamenný (H. Štěpánov) – všichni 100 Kč.