„Turnaje jsme se poprvé zúčastnili v loňském roce. I když naši žáci bojovali s maximálním nasazením, neměli proti velkým školám žádnou šanci. Proto jsem uvítala možnost zařazení do nové kategorie,“ řekla Lenka Neckářová, učitelka tělocviku na ZŠ Skrbeň.

„Máme ve škole malou tělocvičnu, takže do hodin tělesné výchovy zařazujeme jen průpravné cviky s míčem a hru s upravenými pravidly. Někteří naši žáci však navštěvují různé pohybové kroužky se zaměřením na kopanou a házenou,“ podotkla Lenka Neckářová.

„V období před turnajem se žáci sehrávali na místním hřišti. Děti fotbal milují. Od první po pátou třídu je jejich nejoblíbenějším sportem. Na prvním stupni si ho zahrají rády i děvčata. Nepanuje zde ostych, ten se projevuje až později,“ vykládala Lenka Neckářová.

„Turnaj McDonald´s Cup je přínosný proto, že zde mohou hrát smíšená družstva chlapců a dívek. Rozhodně posilují vztah k pohybu. A jaké máme ambice v celorepublikovém finále? Když se zeptáte hráčů, tak vám odpoví totéž, co mně. Chceme vyhrát,“ dodala Lenka Neckářová.