„Vedení FAČR si klade otázku, zda jde pouze o výsledek selhání intelektuálního, právního, organizačního, anebo i o výsledek selhání morálního a na zmíněný útok na svoji osobu tak chce reagovat," píše asociace na fotbal.cz.

O co jde? Sigma ve svém nedělním Vyjádření tvrdí, že došlo k vážnému porušení práv klubu ze strany FAČR, neboť místopředsedové Petr Konečný a Miroslav Koutek nebyli v plném rozsahu připuštěni v plném rozsahu jako delegáti valné hromady s hlasovacím právem.

Vyjádření SK Sigma Olomouc k valné hromadě FAČR zde

To však FAČR jednoznačně odmítá.

„Takové tvrzení je z pohledu FAČR naprosto absurdní. Právo člena FAČR může být ze strany FAČR porušeno, pouze dojde-li k porušení buď zákona, anebo vnitřního předpisu FAČR. K ničemu takovému však v posuzovaném případě nedošlo. Ani v nejmenším tak nebyla porušena práva klubu,“ brání se FAČR.

A pokračuje: „Pisatel Vyjádření se snaží ustanovení článku 20 odst. 4 Stanov FAČR označit za „sporné“ či zpochybnit jeho soulad se zákonem. To i ono je ovšem jen zřejmým lamentováním toho, kdo si Stanovy pořádně nepřečetl a nebyl tak schopen zabezpečit, aby se jeho klub choval v souladu s nimi. Jinými slovy řečeno, dopustil, že tento klub porušil své povinnosti. Neznalost pisatele Vyjádření jde ovšem ještě dál. Požadavek obsažený v daném ustanovení pisatel totiž označuje jako „nový“, zjevně však ztrácí ze zřetele, že jde o požadavek obsažený ve Stanovách FAČR již dva roky,“ upozorňuje ředitel Legislativně právního oddělení FAČR Jan Pauly.

Neschopnost klubu napravit porušení povinnosti

Podle asociace navíc nemá Sigma jasno ani v normách Jednacího řádu Valné hromady FAČR.

„To pak úzce souvisí i s neschopností představitelů klubu napravit dodatečně porušení povinnosti, kterého se klub neregistrací členů svých orgánů jako členů FAČR původně dopustil.“

„Fotbalová vláda“ dále zdůrazňuje možnost nápravy, již valná hromada umožnila, aby všech devatenáct klubů své pochybení napravilo dodatečnou registrací členů svých orgánů jako členů FAČR.

Prý to mimo jiné ukazuje technickou vyspělost FAČR a její pevné demokratické kořeny.

„Jistá atypičnost následného postupu organizátorů Valné hromady FAČR spočívala v tom, že všem členským klubům, jež se dopustily porušení citovaného článku 20 odst. 4 Stanov FAČR, bylo rozhodnutím Valné hromady umožněno, aby své pochybení napravily dodatečnou registrací členů svých orgánů jako členů FAČR. Drtivá většina členských klubů tuto příležitost využila a nápravy dosáhla, takže se jejich delegáti mohli i nadále účastnit Valné hromady FAČR s hlasovacím právem. Ne tak ovšem SK Sigma Olomouc,“ doplňuje Jan Pauly.

Výpady proti FAČR jako snaha zakrýt vlastní chyby

Vedení FAČR každému členu fotbalové asociace právo na vyslovení svého názoru, ten olomoucký však odmítá.

„Považuje je, stejně jako ostatně celé Vyjádření, jako projev pisatelovy snahy zakrýt vlastní chyby a chyby svého klubu očerňováním a pravdivou argumentací nepodloženými výpady proti FAČR, která při organizaci své poslední Valné hromady nejen splnila všechny své povinnosti, ale v mnohém vyšla členským klubům vstříc i nad rámec těchto povinností.“

Stejně tak se FAČR neobává ani případného soudního řízení, o kterém druholigový mistr ve svém Vyjádření píše.

„Přesto věříme, že se představenstvo klubu, jehož schůzi Vyjádření avizuje, bude řídit zdravým rozumem a s obsahem se neztotožní, natož aby v jeho duchu dále postupovalo. Je to v zájmu nejen FAČR, ale i v zájmu klubu samotného,“ uzavírá asociace.