Nebojíme se ptát na obtížné otázky a hledat odpovědi, které mohou přispět k lepšímu porozumění globálním výzvám.

Zvolili jsme si několik témat projektů, které pomohou tyto cíle plnit. Jedním z nich je zapojení do projektu Škola bez odpadu, kde jsme zahájili třídění bioodpadu a kompostování jako první etapu uzavřeného cyklu jídla ve škole. Dále jsme letos vysadili ovocný sad na školní zahradě, a i nadále se snažíme zvelebovat okolí naší školy.

Stromověže a děti 2023.
Místo odpočinku i sportu. Holický les slaví 10 let

Aktuálně se naším tématem stávají ekologicky udržitelné Vánoce. Položili jsme si otázku Proč si letošní Vánoce a rituály nezpestřit něčím užitečným a správným? Pokud i vás toto téma zajímá, přijďte se inspirovat 10. prosince od 9 do 16 hodin na Floru Olomouc do pavilonu E, kde se koná přehlídka lokálních dílen a tvořivých dílniček s názvem Předvánoční zpomalení na Floře.

ZŠ Nedvědova v Olomouci.ZŠ Nedvědova v Olomouci.Zdroj: Pavlína Svobodová, se souhlasem

V rámci této akce, kterou pořádá Iniciativa Olomouc SWAPuje a EKO koutek, bude mít naše škola stánek, kde si můžete vyrobit udržitelné vánoční ozdoby, krmítka pro ptáčky z šišek a také získat informace a tipy jak na šetrné Vánoce. Zkusme společně letos udělat něco jinak.

Těší se na vás světový tým ZŠ Nedvědova.