Mléko a dětství
Pamatuji si, jak jsme ho dostávali u babičky buď samotné, nebo s kakaem. Babička připravila voňavou bábovku a společně jsme si všichni pochutnávali. Kdo by rád na tyto kouzelné chvíle nevzpomínal. I v dospívání jsme mléko s kamarády běžně pili, byla to normální součást běžného dne.

Co když naše automaticky zaběhnuté a pro nás normální věci, které denně děláme, ve skutečnosti nejsou až tak obvyklé a normální, ale naopak mohly by být příčinou a přinést nám i řadu ne moc milých překvapení v podobě zdravotních potíží, o kterých nemusíme zpočátku vůbec nic tušit.  Snad až na ty, kteří trpí alergií a přirozeně se mléku tím pádem vyhýbají.

Napadlo by vás někdy, že konzumace mléka může mít souvislost se vznikem kožních problémů jako je akné?
Zkuste popřemýšlet. Trošku vám napovím. Vznik akné se dává do souvislosti s hormony a mléko se pije od březích krav. Už to začíná být jasnější? Je to tak, že během březosti krávy se u ní vytvářejí hormony. Tělo je tedy pod zátěží
a vystaveno nejen vlastním hormonům, ale současně i hormonům od zvířete.

Zásadní roli zde hrají opravdu hormony. Podle zahraničních odborníků v mléce, které běžně nakoupíte v obchodě, je jich možné detekovat několik. Na základě současných poznatků opravdu existuje přímá vazba mezi pitím mléka a vznikem akné včetně těžkých forem a to u obou pohlaví.

Mléko se do pitného režimu nezapočítává.Mléko se do pitného režimu nezapočítává.Zdroj: Pavlína Podloučková

Pravdou je, že mláďata zvířat konzumují mléko pouze svého druhu a mléko je cíleně určeno k tomu, aby se po něm rostlo. Proto není při nadměrné konzumaci mléka výskyt obezity, cukrovky a dalších civilizačních onemocnění nic ojedinělého. Sama ze své praxe mohu tento fakt jen potvrdit.

A doporučení na závěr?
Pokud jste milovníky mléka a trpíte již nějakými nepříznivými příznaky, ať už se jedná o problémy s pletí, zvýšenou hmotnost, častý výskyt infekčních onemocnění, oslabenou imunitu či jiné potíže, zkuste konzumaci mléka
pomalu snižovat na minimum. Zaznamenávejte si, co se s vaším tělem během tohoto procesu děje. Může se jednat o dlouhodobější záležitost, proto buďte trpěliví.

Na druhou stranu je mnoho lidí, kterým po vysazení mléka odezněly potíže téměř okamžitě. Každopádně se
v případě jakýchkoliv zdravotních komplikací vždy poraďte nejdříve se svým lékařem.

Pavlína Podloučková