Zasedací stoly, židličky i materiály byly připraveny na „piazzettě“ před vstupem do kulturního domu. Městský úřad tak operativně zareagoval na nově zpřísněná opatření související s onemocněním Covid-19, podle kterých by bylo ve vnitřních prostorách nutné použití roušky pro všechny zúčastněné osoby.

Využilo se tedy příznivého počasí „babího léta“ a zasedalo se venku, což bylo zastupiteli i několika zástupci občanů v plénu kvitováno s povděkem. Samotné zasedání proběhlo bezproblémově; všechny body se podařilo zdárně projednat a odhlasovat. Jako bonus mohli zastupitelé sledovat překvapené pohledy kolemjdoucích a občas též úsměv na jejich tvářích.

Odbor kultury a informací Velká Bystřice