Na začátku představitelé města pozdravili všechny přítomné a předali kytici paní ředitelce školy Mgr. Lence Hlaváčkové. Bohatý program probíhal v prostorách Kulturního domu a Základní školy ve Šternberku.

Mohli jsme shlédnout hudební a pěvecké vystoupení bývalých žáků školy Čekaly na nás dílničky pro děti i dospělé, fotokoutek, hudba k tanci i poslechu.

Byla možnost prohlídky školy i ukázka historické učebny. Odpoledne se setkalo vedení školy a zástupci města s bývalými pedagogy školy.

Večer bylo v Kulturním domě setkání absolventů školy a volná zábava. Celý den se vydařil. Bylo na co vzpomínat.

Antonín Gerža