Kulturní vystoupení jednotlivých tříd byla nádherná podívaná a byla vizitkou jejich pilné a poctivé práce. Žáci zpívali písničky nejen v češtině, ale převážně v angličtině, i vzhledem k tomu, že jsme škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. A žáci se opravdu moc snažili! Také proto, že si pozvali své rodiče, babičky a dědečky, sourozence, kteří přišli v hojném počtu a zaplnili celé městečko. To Vám byl potlesk! A zasloužený! Rozzářené a usmívající se obličeje dospělých byly pro žáky a všechny zaměstnance tou nejkrásnější odměnou.

Jako nezapomenutelný zážitek se všem vryl do paměti úvodní tanec zaměstnanců školy a závěrečný tanec dětí. Nechyběla ani tradiční strašidelná hymna. Velké poděkování patří Táďu Mánkovi, našemu bývalému žákovi, lídrovi hudební skupiny Výsledek. Táďa se postaral o celkové ozvučení akce a při zpěvu doprovodil žáky na kytaru. Obrovské díky také patří všem účinkujícím, rodičům za skvělé kostýmy, spolku Sdružení rodičů a přátel školy za sladkosti. Už teď se všichni těší na Halloween příští, který se bude slavit v naší škole již patnáctým rokem.

Mgr. Romana Polzerová ze ZŠ Svatoplukova ve Šternberku