V dalším roce pár členů olomouckých skautů z 8. a 9. střediska pokračovalo ve vykácení náletových dřevin. Následně vznikla z iniciativy tehdy jednadvacetileté slečny Aničky Spolek na ochranu a zvelebení Sedmi Dvorů, který si dává primárně za cíl opravu kaple, ale také další občanské aktivity při opravách místních drobných sakrálních staveb. Např. zpřístupnění kamenného kříže za domem č.p.16 z roku 1837, kterému živou klenbu dělají překrásné stejně staré lípy. Dnes označené jako památné stromy pod ochranou státu.

Sérií sedmi benefičních koncertů se podařilo zviditelnit záměr na opravu a využití kaple v moravskoberounském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Podíleli se na nich muzikanti a zpěváci z Olomouce i z Moravského Berouna. V programu benefičních koncertů účinkovali např. studenti Evangelické konzervatoře Olomouc, chrámový sbor Chorus Mauritiensis od sv. Mořice v Olomouci, dámský smyčcový soubor Gaudio kvartet, flétnový Ensemble Flauto dolce, Svatokopecký chrámový orchestr pod vedením Jana Gottwalda se sólistkou Anetou Szukalskou (zpěv), soubor zobcových fléten Bezdechu kvartet a další.

Veškeré vybrané peníze z koncertů doputovaly na veřejnou sbírku registrovanou u Olomouckého kraje (číslo účtu 2201285953/2010). Tyto finance byly investovány do opravy kaple. Na financování záchrany kaple se kromě farnosti a drobných dárců, mezi kterými se objevili třeba dva manželské seniorské páry z francouzského Alsaska, podíleli také němečtí rodáci, Biskupství ostravsko-opavské, SZIF a Olomoucký kraj.

Během let se podařilo dozdít rozpadlé zdivo, vybetonovat robustní věnec, zbudovat nové krovy a střechu. V roce 2020 pak vstupní dveře a dvě okna. V roce 2021 chceme dokončit osazení kaple posledními chybějícími dvěma okny a malými venkovními dveřmi do plánované sakristie.

Prostor kaple budeme využívat na stálou expozici historických fotografií o devastaci a obnově kaple. Také bychom chtěli ve spolupráci s Okresním archivem v Krnově zveřejnit soubor unikátních fotografií o historii zdejšího regionu včetně dokumentace poválečného odsunu původních obyvatel.

Na tuto výstavu chceme pozvat žáky z místní školy. Kapli chceme kromě příležitostných mší využívat také pro  komorní koncerty vážné hudby (za spolupráce se Základní uměleckou školou Moravský Beroun) i koncerty studentů Evangelické konzervatoře Olomouc a pro další umělecká tělesa.

Dokončení oprav kaple plánujeme v roce 2026, kdy si budeme připomínat 300 let od vysvěcení tehdy nové kaple budišovským děkanem panem Braschmenem. Budeme iniciovat spolupráci s Klubem českých turistů na vyznačení lokální turistické značky od silnice ke kapli. Na silnici je již značená oficiální cyklotrasa. Kaple je rovněž skvěle viditelná z projíždějících vlaků na trati 310 Olomouc, Krnov, Opava.

Leo Friedl st.,
za Spolek na ochranu a zvelebení Sedmi Dvorů