Vážení přátelé olomoucké kultury! V minulých dnech začala nová sezóna pro MFO a MDO. Zahajovací představení i koncert proběhly před vyprodaným hledištěm divadla a koncertního sálu.

Úspěšný prodej abonentek v obou institucích ukazuje na tradičně velký zájem veřejnosti o profesionální kulturu. Plánovaných 10 divadelních premiér a m.j. řada koncertů filharmonie v Evropě odpovídají vysoké umělecké úrovni těchto olomouckých kulturních drahokamů.

Olomoucké zastupitelstvo poměrem 28:14 dalo zelenou cestě k možnému sloučení Moravského divadla a Moravské filharmonie
Olomoučtí zastupitelé odsouhlasili možné sloučení divadla a filharmonie

Jistě tak zajistí městu i kraji vzornou reprezentaci v České republice, ale i v zahraničí. Je ale nutné v této chvíli připomenout, že zřizovatel obou institucí, město Olomouc, pokračuje v záměru obě instituce sloučit z ekonomických důvodů.

Tento záměr jsme důrazně odmítli v občanské petici ještě před jednáním zastupitelstva v červnu t.r. (2.400 signatářů) i za podpory 70. osobností české kultury (např. J.Suchý, V.Marhoul, V.Hudeček, J.Vičar, J.Štreit, P.Zatloukal, R.Surma, D.Hrbek, J.Hřebejk, J.Hutka).

Neslučujte Moravské divadlo a filharmonii, píší umělci radním v otevřeném dopise. Ilustrační koláž
Neslučujte divadlo a filharmonii! Vyzývají Hřebejk, Suchý, Pecková a další

Zřizovatel je ovšem dále přesvědčen, že šetřením financí v této oblasti zajistí její další rozvoj. Toto řešení ovšem považujeme za velmi špatné a nešťastné. Může negativně ovlivnit úroveň a budoucnost obou institucí a způsobit velký pokles úrovně olomoucké kultury.

Celá situace má, více jak půl roku, velmi negativní dopad na státní zaměstnance obou institucí a způsobuje jim velké, nepříjemné a nečekané starosti o jejich profesionální budoucnost.

Dosavadní politická jednání se zaměřila také na možnou větší spolupráci v oblasti finanční podpory od olomouckého kraje. Kraj by se mohl výrazněji podílet na ekonomických nákladech obou institucí. Nebo se případně stát zřizovatelem jedné z nich.

Podle čerstvého průzkumu divadlo i filharmonii navštěvuje cca 30 % diváků z krajských měst a obcí! Věřím, společně i s Vámi, že politická, ale i odborná jednání povedou k zachování samostatnosti obou institucí. Tak, aby v současnosti mohly dále navazovat na svoji bohatou a úspěšnou historii!

Milan Ludvík, autor petice