Vydání knihy o padesáti jedna básnických textech volného verše a rozsahu osmdesáti šesti stran má na svědomí pražské nakladatelství Dauphin.

Autor by na tomto místě rád poděkoval (nejen) za neutuchající podporu své milované rodině a blízkým přátelům, kteří mu věřili, ale i svědomitou a pečlivou práci, kterou na knize bravurně odvedl nakladatel Dauphinu pan Daniel Podhradský a pan redaktor Michal Hrubý. Svůj velký dík vyslovuje i komunitní redaktorce Olomouckého deníku paní Adéle Faltysové za uvedení jeho tvorby na webu Olomouckého deníku ve čtenářské rubrice.

Co říci víc? Jak nalákat potencionálního čtenáře dnešní doby? Doby, předimenzované moderní výpočetní technikou, kdy knihy upadají spíše „do pozadí” současného konzumu? Pokud chcete nahlédnout do nitra básnické mysli Tomáše Přidala a nechat se provést „v mělkém kroku” stopami jeho fantazie, máte jedinečnou příležitost! Žádejte u svých knihkupců nebo na oficiálních webových stránkách www.dauphin.cz v e-shopu vydaných titulů z produkce nakladatelství Dauphin, kde naleznete i jiné zajímavé, inspirativní a kvalitní čtení na dlouhé večery a pro volné chvíle. Již nyní autor pracuje na své druhé knize poezie s pracovním názvem „Sblížení dvou nebes".

Název titulu: Studování mělkého kroku
Autor: Tomáš Přidal
Literární útvar: Poezie (básnická sbírka)
Fotografie na obálce: Jan Horáček
Rozsah: 86 stran
Vydává: Nakladatelství Dauphin
v Praze - Podlesí
Datum vydání: Vychází 19. října 2020  

 Obálka sbírkyZdroj: Tomáš Přidal