Haiti je nejchudších zemí západní polokoule. Je tu bída, korupce, konflikty a ani příroda jim situaci neulehčuje. Řádí tu podvýživa a cholera. Sucha střídají povodně a sesuvy půdy. Obrovské zemětřesení v roce 2010 stálo životy okolo 200 tisíc lidí a 1,5 miliónu obyvatel připravilo o střechu nad hlavou. V roce 2016 hurikán Matthew vyhnal z domovů na 50 000 lidí. Přesto je Haiti fascinující zemí plnou vášní a barev.

Soubor snímků vznikl pod záštitou Arcidiecézní charity Olomouc, která na Haiti působí od roku 2005 a zaměřuje se na pomoc těm nejchudším a nejzranitelnějším skupinám obyvatel v těžce dostupných oblastech. Vzhledem k tomu, že na Haiti je téměř polovina populace negramotná, patří mezi hlavní cíle především podpora vzdělanosti.

Od roku 2005 v rámci projektu Adopce na dálku podporujeme vzdělávání dětí ve třech školách. Umožňuje bezplatně získat základní vzdělání dětem z nejchudších rodin. Roční částka příspěvku pro jedno haitské dítě je 6 500 korun. Zahrnuje placení školného, školních pomůcek, povinnou školní uniformu, minimálně jedno teplé jídlo denně a příspěvek na platy učitelů. Díky projektu se daří udržet školy v provozu a zprostředkovat vzdělání celkem 1 200 dětem ročně. Zajištění vzdělání jim dává naději na lepší život.

Autor fotografií Jiří Pasz vystudoval Humanitární pomoc a sociální práci v Olomouci a Mezinárodní rozvojová studia v Utrechtu. Pracoval jako sociální pracovník s Romy, na prevenci korupce v ČR, či na destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Fotil pankáče v Barmě, psal o dětských vojácích v Ugandě a točil dokument o prostitutkách v Nepálu. Specializuje se na lidská práva a zvyšování povědomí o humanitárních a rozvojových problémech.

Srdečně Vás zveme společně s Green Barem na dobré jídlo a zároveň ke shlédnutí zajímavých snímků z daleké země v Karibiku. V případě, že se rozhodnete přispět na naše projekty, které slouží k podpoře a pomoci potřebným prostřednictvím kasičky v restauraci, nebo na www.haiti.cz předem děkujeme.

Dagmar Jurčíková