Propršenou návštěvu plnou zajímavostí, zábavy, soutěží a hlavně praktických ukázek ze života  vojáků od 73. tankového praporu si užili žáci z Masarykovy základní školy Velká Bystřice a studenti ze Střední zdravotnické školy Hranice.

V posádce děti přivítal velitel praporu podplukovník Vít Ducháček: „Vítejte u jediného tankového praporu naší armády. Jsem rád, že jste se tu sešli v tak hojném počtu.  Připravili jsme pro Vás den plný nových informací a zkušeností. Doufám, že se vám u nás bude líbit. Třeba se jednou rozhodnete pro kariéru profesionálního vojáka. Užijte si den u tankistů na 100 %.“

Devět disciplín, kdy teorie šla ruku v ruce s praxí. Tankistický devítiboj začali studenti přímo na zastávce POKOS.  „Na vystavených panelech nasáli studenti co nejvíce informací o historii i současnosti naší armády, krizových stavech či mezinárodních organizacích. Jejich znalosti jsme si hned prověřili v zábavném kvízu,“ prozradila Eva Zítková z odboru komunikace.

Z teorie rovnou do praxe

Druhou zastávkou bylo přežití. Survival, Evasion, Resistance, Extraction ve zkratce S.E.R.E. Do češtiny ji lze přeložit jako přežití, vyhýbání se zajetí, odolávání nátlaku a záchrana. Zastávka, které deštivé počasí opravdu přálo, například při rozdělávání ohně v dešti. Kromě toho se děti dozvěděly, jak má vypadat přístřešek, aby jim do něj neteklo a hlavně jak zůstat v teple v nepříznivých podmínkách.

Když jste ve svízelné situaci

„Pokud se ztratíte v lese a musíte se spolehnout jen na svoje schopnosti, tak vám orientace v mapě přijde vhod,“ vysvětlil vojenský topograf z Přáslavic. Topografie je užitečná nejen ve vojenském, ale i v běžném životě. „Orientace v mapě, pomocí hvězd či práce s buzolou vždy usnadní, jak najít ten správný směr, kterým se máte vydat,“ dodala Zítková. 

Největším lákadlem byla vojenská technika

Stanovišti s technikou dominoval tank T-72 M4 CZ. Sednout si přímo do těžké vojenské techniky je neopakovatelný zážitek. Všichni zúčastnění se shodli, že se jedná o jedno z nejlepších stanovišť. „Úsměvy a nadšení spokojených dětí jsou pro nás největší odměnou. Těšíme se na další návštěvu,“ shodli se tankisté.

Při návštěvě vojenského útvaru nelze pominout ani výstroj a výzbroj vojáků. „Pro děti je vždy připravené stanoviště, na kterém si ji mohou podrobně prohlédnout, osahat a vyzkoušet,“ přiblížila Zítková. „Vojáci, kteří své vybavení představují, studentům vysvětlí funkce jednotlivých ochranných prvků i technické parametry výzbroje. Velmi často je překvapí, jak moc těžkou výstroj voják má. Od vesty až po batoh to často přesahuje hranici 30 kilogramů,“ dodává Zítková.

První pomoc a chemická ochrana k projektu POKOS neodmyslitelně patří

Pro studenty zdravotnické školy to je denní chleba. Ale první pomoc na bojišti sebou nese svá specifika. Jak správně vojáka ošetřit se děti dozvěděly přímo od profesionálních vojenských záchranářů.  Teď už je nic nepřekvapí. 

Jak se zorientovat v zakouřeném prostoru? Jak se pozná, že se nacházíte v prostředí, kde byly použity škodlivé chemické látky? Jak rychle si máte nasadit ochrannou masku? A jak rychle si ji zvládne nasadit profesionál? Takové otázky padaly vojenským chemikům. 

Důraz klademe i na fyzickou kondici

Vojenský devítiboj zakončily sportovní stanoviště. Kruhový trénink, lezení na lanovém žebříku, slaňování a uzlování. Žáci si tak vyzkoušeli, jak náročný je trénink a příprava vojáků, aby zvládali unést svou těžkou výbavu a k tomu plnit zadané úkoly.

Proč takové projekty děláme?

Žáky chceme připravit na mimořádné situace, se kterými se mohou běžně setkat - např. v rámci zdravovědy se naučí, jak správně zachránit kamarádovi život nebo se dozví v rámci chemické ochrany co dělat při úniku nějaké chemické látky nebo jaké jsou prostředky individuální ochrany.

Také se dozví, jaké úkoly musí vojáci v rámci své profese plnit, proč jezdí do zahraničních misí, jaké rozlišujeme krizové stavy, jak si správně zabalit evakuační zavazadlo, proč vstupujeme do mezinárodních organizací, nebo co je to branná povinnost.

Leo Dvořák