Foto č. 1

Na začátku školního roku se rozkreslíme. Vemte si oblíbenou barvu voskovky do levé ruky "rozbruslete se" na svém dvorečku. Jednou čarou, nesmíte čáru přerušit. A teď jeďte doprostřed hřiště a Alča má babu! Honíš! Prudké zrychlení… a chytla Víťu. Předej jí svou barvu a honí Víťa.

Následuje rozkreslení pravé ruky a nakonec se vydýcháme oběma rukama, v každé ruce jiná barva. Do pokreslené plochy vstupujeme ředěnými textilními barvami. Vzniká plachta k závěsné lodi - houpací síti, kterou s radostí využívají děti u Domu dětí a mládeže Olomouc na hřišti mezi stromy.

Foto č. 2

ZŠ Dr. Hrubého Šternberk - Kniha leporelo, Moje vysněná škola, inspirace Leonardem da Vinci. Děti se zamýšlely, jak by jejich škola mohla vypadat, co by v dobré škole nemělo chybět.

Na jiném výstavním panelu vidíme koláž inspirovanou impresionisty Dojmy z baletu a velkolepá prostorová společná práce „Jsme na jedné lodi". „Děti se zpodobnily jako členové posádky. Použily přírodní materiál, spolupracovaly, pomáhaly si a vytvořily velkolepou loď," říká jejich p. učitelka Ludmila Vacová ze ZŠ Dr. Hrubého Šternberk. Na boku lodi visí vlajky přání: … aby škola byla z čokolády, ..aby byly delší přestávky,…aby naše škola měla bazén.

ZŠ Komenium Olomouc představuje Hlemairus Elephandus - česky Hlemár sloní, způsobuje Hlemantidu: zabraňuje vám v přechodu do podvědomí = nespavost. V případě nebezpečí se schová do ulity, ze které vystrčí chobot a vystrčí chobot a vystříkne z něj nasáté podvědomí. Zasažený ihned usne.

Foto č. 3

Fotografie "obchodního mutantu" - téma konzumní společnosti, které ztvárňovali mladí lidé na letní fotografické dílně s pedagogem Vladimírem Jankem.

Foto č. 4

Středisko volného času Vila Doris Šumperk představuje projekt Mandaly města. Vznosný název skrývá práci v terénu, frotáže dělané na kolenou, obrazy snímané přímo ze země, z chodníků, ze silnic. Jak poetické obrazy přinášejí poklopy kanálů.

Rajská zahrada - jedno z mála sochařských zpracování tohoto tématu v dějinách umění. Začalo to listem. Každé dítě vytesalo z kousku dřeva malý list, který umístilo do koruny stromu. Pak už každý pracoval na jedné postavě: Adam, had nabízí Evě jablko poznání, želva, žirafa, králík a květiny z ráje.

Foto č. 5

V počítačové grafice děti pracovaly na tématu stolní hry Munchkin. Cílem hry je stát se nejsilnější postavou, získat co nejvíc vybavení - štíty, meče, zbroj a porazit příšery. Celý půlrok děti kreslily jednotlivé karty včetně krabičky, zpracovaly pravidla hry. Na závěr si hru zahrály.

Foto č. 6

Slovanské gymnázium Olomouc představuje několik souborů: Cesta do školy - každý vyjde z domu pěšky - na svém konci plochy, někdo jede autobusem, tramvají, na koloběžce, autem, klikatí se ulicemi a dojdou do cíle. Vzniká záznam našich kroků, mapa, kterou děti posléze volně dotvoří. Společná práce s p. učitelkou Jarmilou Ketmanovou.

Foto č. 7

Mladí lidé z Gymnázia Hejčín si vyzkoušeli inscenovanou fotografickou práci v ateliéru. Společně v postprodukci vklíčovali do pozadí motiv, který rezonuje s osobností portrétovaného. Důraz je kladen na komunikaci, spolupráci a vznikají při tom přátelské, šťavnaté a zároveň hluboké obrazy.

To je jen ukázka toho, co na výstavě můžete vidět. Letošní Olomoucké bienále 2020 můžete spatřit virtuálně na www.olomouckapaleta.cz. Výstava vzniká ve spolupráci výtvarných pedagogů sdružených ve spolku Olomoucká paleta a DDM Olomouc. Je podpořena Statutárním městem Olomouc.

Šárka Marxová Kvochová,
Odd. výtvarné výchovy DDM Olomouc