Velice rádi zapojujeme do školních aktivit i rodiny našich žáků. Ve třídě 7.B při výuce dějepisu jsme rozeznávali znaky románského slohu a seznamovali jsme se s nejvýznamnějšími románskými památkami na našem území. Děti pak byly vyzvány, aby doma ve spolupráci s rodiči či prarodiči zhotovily model konkrétní románské stavby. Tímto jsme propojili dějepis s polytechnickou výchovou, s výtvarnou výchovou a výsledek předčil všechna očekávání.

Rodiny našich sedmáků oprášily znalosti románského slohu, daly šikovné ruce a chytré hlavy dohromady a následující hodinu jsme mohli všichni obdivovat modely rotundy svatého Jiří na Řípu a rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě.

Nejčastějším používaným materiálem byl papír a dřevo. Moc ráda bych poděkovala všem rodinám, které se aktivně zapojily do výroby rotundy, a věřím, že čas strávený společnou prací byl k užitku všem.

Autor: Mgr. Miroslava Gágyorová