LÁSKA JE ODPOVĚDÍ

Tomáš Přidal

Zdolávám větrnou bouři,
ptám se boha při zpovědi,
po čem lidé opravdu touží,
„Láska,” je mi odpovědí…

Bouře se utiší jako spokojené dítě,
Bůh se usmívá úsvitem růžových tváří,
každý si v sobě nese lásku, jež druhou myslí zří tě,
každý je pro někoho věčnou i vděčnou září!

Dnes máme v kalendáři svátek zamilovaných,
láska je odpovědí na otázky, jež končí políbením,
milované pouto není jen pouhý prstýnek a sdílený smích,
ale i jistota, že když tě tíží slzy jako kamení,

objetím a vzájemnou podporou je láska shodí z beder;
láska je věčný ukazatel společných kroků,
míří vpřed, jako je šipka, která udává sever,
podobá se poklidně plynoucí říčce, ale i vášnivému veletoku.

Spojené otázky, položené do vážného ticha i vroucného klína,  
láska je nám odpovědí, přec v každém poklidně dřímá,
láska je mocná čarodějka - okouzlí tě douškem dobrého vína,
bez lásky se samota otevře, jakožto v srdci propadlá hluboká díra…

S láskou tě příjemné blaho svírá,
něžným polibkem, dotekem i vzletným slovem,
s láskou ti narostou obrovská andělská křídla,
pro toho, s kým jsi, budeš již navždy roven si s Bohem.

Láska je odpovědí,
važ si jí  & nikdy nedávej věčné sbohem…