Chtěli jsme vytvořit zahradu jako zdroj poznání, ale také místo pro relaxaci žáků, pedagogů, rodičů a široké veřejnosti, která prostředí školy při nejrůznějších příležitostech navštěvuje.

Původní stav školní zahrady neumožňoval její plné využití pro vzdělávání žáků v environmentální oblasti. Našim snem bylo vytvořit zahradu ve škole, školu na zahradě.

Na realizaci projektu se nám podařilo získat část prostředků ve výši 249 504 Kč ze Státního fondu životního prostředí České republiky a na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, na zbytek jsme použili vlastní zdroje.

Vybudovaná přírodní zahrada bude mimo jiné využívána ve výuce předmětů jako jsou ekologická praktika, pracovní činnosti, přírodopis, prvouka, výtvarná výchova, čtení, ale také budou prostředí zahrady využívat žáci školní družiny. Do realizace zahrady se zapojili žáci, rodiče, zaměstnanci školy a obecního úřadu, rodičovský spolek a firma Tagros. Děti naši výzvu přijaly kladně, práce na budování zahrady je bavila, přicházely se zajímavými nápady, které jsme vyslechli a některé zrealizovali.

Žáci prostřednictvím výtvarných prací ztvárnili své představy o budoucí podobě zahrady. V pracovních činnostech vyrobili krmítka, ptačí budky pro ptáky a hmyzí domečky. V keramických dílnách vytvořili pítka pro ptáčky, keramické cedulky, které slouží jako popisky k čichovému záhonu a motýlím keřům.

Společně s rodiči a zaměstnanci školy vysadili bylinky, keře, zrealizovali broukoviště. Na zahradě byl odbornou firmou vybudován altán s posezením, který bude sloužit jako venkovní učebna. Dále mravenčí pozorovatelna, vyvýšené záhony, kde budou děti pěstovat zeleninu, bylinky a květiny, vrbová stavba, kompostér, hrací prvek tabule-pexeso a dendrofon.

V další etapě bychom chtěli vytvořit na zahradě ještě vodní hru, geologickou stezku, instalovat barely na dešťovou vodu, vysadit ovocné stromy.

Naší snahou bylo pomocí této zahrady zpříjemnit a zpestřit výuku některých předmětů, vytvořit prostředí, ve kterém se budou děti cítit příjemně.

Autor: Miroslav Ševčík