Během posledního březnového týdne si někteří žáci 8. a 9. ročníku vyzkoušeli slasti i nástrahy učitelského povolání. Vytvořili se pro mladší žáky i vrstevníky prezentace, křížovky, práci s textem, ale i zábavné aktivity a hry.

Zkrátka škola hrou. Jednalo se například o hodiny českého jazyka, dějepisu, zeměpisu nebo angličtiny.

V hodinách českého jazyka se žáci pomocí šifer dozvěděli základní životopisné informace, zhlédli krátká videa informující o zajímavostech ze života Komenského, což následovně zpracovali do jeho „životní cesty“.

V další třídě byl věnován prostor pedagogickým zásadám a výsledkem pak byly metodické pomůcky vytvořené samotnými dětmi. V hodinách IKT žáci tvořili myšlenkové mapy, které následně mladší žáci v hodinách českého jazyka doplňovali pomocí šifer nebo učitele.

Z díla Učitele národů jsme se například zaměřili na jeho Labyrint světa, kde jsme se se staršími žáky věnovali stavu a řádu manželskému.

V diskuzi jsme se zamýšleli nad možnostmi seznámit se v současné době, nad pozitivy manželství, srovnávali jsme situaci s dobou, kdy Komenský žil. Žáci 8.C si vyzkoušeli dramatizaci středověkého eposu Tristan a Izolda a zjistili, že zábavnou formou v duchu díla Škola hrou jsou schopni se naučit i velmi dlouhý text. 

Všichni se tak v jednotlivých předmětech napříč ročníky nenásilnou formou seznámili s životem a dílem pedagoga, jehož myšlenky jsou aktuální i 430 let od jeho narození.

Hana Kramářová,
ZŠ Zeyerova, Olomouc