Jak tuto aplikaci používat v medicínské praxi se od letošního roku školí lékaři v Olomouci a v Praze.

„Vývoj aplikace začal zhruba před dvěma lety, kdy jsme začali spolupracovat s profesorem Školoudíkem, který publikoval výstupy svého výzkumu z oblasti neurologie.

My jsme tyto výstupy převedli do řeči algoritmů a počítačového programu a po zhruba ročním testování na třech pracovištích v České republice a v Německu jsme ve stavu plnohodnotné připravenosti k zavedení do medicínské praxe,“ uvádí Marek Vaculík ze společnosti TESCO SW, která software vyvinula.

Šárka Štveráková