Ty budou sloužit k vyšší bezpečnosti chodců v této lokalitě. Stavbu provádí firma RESTA s.r.o. Pro nové chodníky byla provedena přeložka veřejného osvětlení, aby chodníky byly večer osvětleny.

Jan Teimer