Účastní se též na výstavách Flora Olomouc, kde reprezentují svými výpěstky naši obec. Organizují také tematické zájezdy, které jsou provázeny komentáři o zajímavostech měst a obcí při trase pořádaného zájezdu.

V roce 2007 byl dokonce článek o skalce přítele Františka Římského v časopise Zahrádkář. Občas se zahrádkáři reprezentují i v regionálním tisku.

Poctivá práce pro společnost je tou nejlepší reklamou, kterou může ZO ČZS vykonávat. Žel se najdou i jednotlivci, kteří dokáží svým chováním tuto záslužnou práci zničit, viz polámané nebo dokonce ukradené vysázené stromky na veřejném prostranství v Bělkovicích-Lašťanech. Zahrádkáři také spolupracují s ostatními složkami v obci.

Členové se ale kromě práce umí také pobavit. I pro občany obce pořádají zábavné posezení s hudbou a tancem. Věříme, že i nadále budou zahrádkáři v naší obci aktivní organizací.

Jitka Bryksová