Elektronicky. Pracujeme přes třídní webové stránky, posíláme si mezi sebou maily s úkoly, nahráváme si videa, mluvíme spolu přes chat i telefon, abychom si vysvětlili, čemu nerozumíme…

Jana Grambalová,
učitelka ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, Olomouc - Svatý Kopeček