Svoje umění předvedlo sedm umělců a proběhly i komentované prohlídky. Nedílnou součástí byly i doprovodné koncerty a dětské dílničky. Bylo možné také shlédnout výstavu fotografií Jindřicha Štreita Nejste sami, kde nafotil klienty v Mobilním hospici. Na závěr této úžasné akce bylo možné se podílej na malbě velikého obrazu. Festival potrvá do 4. srpna 2024.