Následoval slavnostní průvod, po kterém byla zahájena Tříkrálová sbírka a malí koledníci se spolu s vedoucími vydali do domácností.

I letos bude výtěžek z Tříkrálové sbírky věnován nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech.

Emil Zika