Ve snu mi uvízlo
neznámé, nesmyslně znějící slovo,
Oak Uak - co to asi znamená?

Když jsem opět usnul,
šeptaly mi stařeny
s hlavami rajských jablíček,
že je to pradávné sídlo
na konci světa z
obrácené strany života…

Takže ve smrti? ptám se
a zděšeně si osahávám hruď…

…naštěstí srdce bije jako zvon…

V tom se sen rozplyne,
zkouším si to najít na internetu,
ale žádné Oak Uak,
žádné pradávné sídlo na konci světa
NEEXISTUJE!

Snažím se tedy politovat svůj sen,
ale lítosti se mi stejně nedostane,
protože stařeny
okusuje neznámý červ,
v ten oka mžik mám strach
dotknout se těch červavých jablíček

Moc dobře vím, že
ony umírají, i když
je to můj smyšlený
výplod fantazie…

Fantazie snu,
kde nesmyslná slova
a představy jsou
na denním pořádku…

Tomáš Přidal