Medvědi, masky i koláčky a jitrnice zavěšené na stromech. Potom za zvuku dechovky se vydal průvod na náměstí. Po cestě se ještě tančilo, zpívalo a bylo veselo.

Když průvod dorazil na náměstí kde se konaly tradiční Venkovské trhy tak došlo i na vyplácení starosty a dvou místostarostů. Nakonec starosta Stanislav Orság předal klíč od města a mohlo začít veselí.

Pro děti zde byly atrakce a pro dospělé občerstvení. Zabíjačkové pochoutky, káva, trubičky, trdelníky, ale i punč na zahřátí, protože bylo chladné počasí. Nechyběl ani flašinetář. Akce se vydařila tak za rok se opět těšíme.