„Chceme tím připomenout Mezinárodní den přátelství. Zároveň motivovat lidi z celého Česka, aby vyrazili do přírody dát si něco dobrého, válet se, relaxovat, povídat si s ostatními, nebo jen tak poslouchat zpěv ptáků,“ říká Robert Zauer z pořádajícího spolku Spolu proti samotě, který vznikl v Teplicích.

 Lidé okolo tohoto teplického fotografa pořádají už od loňského roku každou letní neděli veřejný piknik v Teplicích. Účastníci v zámeckém parku vzájemně na dekách sdílejí různé domácí dobroty. „Setkáváme se s velkým zájmem lidí, kterým jde hlavně o prostou lidskou pospolitost, obyčejnou vzájemnou komunikaci, zpomalení a odpočinek,“ uvádí Zauer.

Celorepublikovou akcí chce teplický spolek v neděli 2. srpna mezi 10. a 18. hodinou propojit města a obce republiky. Podmínkou k účasti je zorganizovat ve svém okolí minimálně dvouhodinový piknik alespoň pro pět lidí.

Kdo se chce zapojit, může se přihlásit jako pořadatel lokálního komunitního pikniku nejpozději do 1. srpna na adrese spoluprotisamote.cz.

Rozvíjet pospolitost

Vytvořený rekord zaeviduje Agentura Dobrý den z Pelhřimova, která je oficiálním správcem rekordů v České republice. V den konání vyšle na náhodně vybraná místa své komisaře pro ověřování. Uznaný výsledek s počtem pikniků pak zaregistruje do České databanky rekordů, oficiálně potvrdí certifikátem a zapíše do nového vydání České knihy rekordů. 

Zatím největší piknik zapsala Agentura Dobrý den do databáze rekordů 10. září 2017. Spolek GEI-ŠA zorganizoval na levém břehu řeky Berounky na louce pod zámkem Dobřichovice piknik pro širokou veřejnost. Akce se zúčastnilo celkem 499 lidí, kteří seděli na 183 dekách, přičemž občerstvení si přinesli ve 158 piknikových košících.

Dobrovolnické centrum Spolu proti samotě si vloni při své založení předsevzalo rozvíjet ve svém okolí na Teplicku pospolitost napříč generacemi. Podporovat pozitivní přátelské, sousedské a rodinné vztahy napříč různými komunitami.

„K tomu nám pomáhá parta skvělých dobrovolníků, která se neustále rozrůstá. Nedělní pikniky se v Teplicích setkávají se stále větším zájmem veřejnosti a jsou příjemným zastavením před dalším pracovním týdnem. Každý z nich má trošku jinou atmosféru, kterou vytváří pokaždé jiné složení lidí. Vždy je to však milý a nabíjející zážitek,“ zmiňuje Robert Zauer, který patří k zakladatelům spolku.