První celostátní spartakiáda se uskutečnila 23. června 1955 v Praze na Strahovském stadionu. Spartakiády se konaly pravidelně každých pět let až do roku 1985, mimo rok 1970.

Na každé spartakiádě se představily velké skupiny cvičenců předvádějící zastoupení různých věkových skupin. Cvičili mladší a starší žáci i žákyně, dorostenci a dorostenky, vojáci základní služby, muži, ženy i matky s předškolními dětmi. Každá skupina měl svou skladbu, cvičební úbor a někteří i cvičební náčiní.

Finálovému a zároveň tomu největšímu, a v té době nejprestižnějšímu vystoupení na Strahově předcházela okresní a krajská kola po celé republice.

Své fotografie posílejte pod heslem „spartakiáda" na e-mail adela.faltysova@denik.cz. Vaše příspěvky pak uveřejníme v rámci rubriky Čtenář reportér na webu Olomouckého deníku.