Po seřazení vyšel průvod po trase městem na ulici Zahradní kde je budova Sokolovny. Proběhlo společné fotografování členů Sokola před budovou. Po nástupu následovala Akademie 2024 ke 100. výročí založení Sokola Šternberk. A bylo se na co dívat. Vystoupili rodiče s dětmi, gymnastika, stolní tenis, judo, karate, aikido, volejbal a ženy. Závěr akce byl ve večerních hodinách. Byl to skvělý zážitek.