Spisovatel předtím strávil dva dny na filmovém festivalu v Uherském Hradišti. Na besedu v Praze s ním dorazila i jeho kamarádka Anička, která přečetla kapitolu z knihy Chyťte Žida, kde antisemitský Žid Itamar provází italskou výpravu po muzeu holokaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. Poté mají Italové o Izraeli ještě horší mínění než předtím.

Knihy Tuvii Tenenboma u nás vydává nakladatelství Zeď. Naposledy jako první na světě jeho knihu Krysy jejího veličenstva o Brexitu, kterou v Británii odmítli. Také v Německu vydavatel podle původní smlouvy odmítl vydat Tuviovu knihu. Znelíbila se mu část o Klubu 88. 
Právě ta část o Klubu 88 byla později s velkým úspěchem publikována v Německu v mnoha časopisech, někteří Tuviu nazvali Jude Tenenbom.

Tuvia běžně rád předstírá, že je někdo jiný. Představuje se jako Tobi, což je v jeho rodném Německu jen jedna z verzí židovského jména Tuvia. 

Tuvia na setkání mimo jiné vysvětlil, proč o sobě mají Židé mnohdy tak špatné mínění. „Když vám někdo snad už tisíce let říká, jak jste špatní, škaredí (máte velký nos), hamižní, smrdíte jako Žid atd., tak tomu začnete věřit," řekl spisovatel. Na otázku z publika „Kde je podle vás největší antisemitismus?" odpovědel Tuvia, že ve Velké Británii. „Jsou tam organizace přátel Palestiny. Například na fotbale se objevují palestinské vlajky. Ovšem členy těchto organizací nejsou muslimové, ale Britové. Ptám se jich, kdy zjistili, že jsou Židé zlí a Palestinci hodní. Prý když byli ještě byli malí nebo tak ve 13 či 14 letech," rozpovídal se Tenenbom. „Hlavně v Evropě je všeobecně mezi křesťany negativní vztah k Židům, neustále na ně v kostelích shlíží trpící Kristus a ti hnusní Židé,"dodal. Pak se začal kroutit a zpívat gospel, čímž předváděl, jak funguje křesťanství v Americe. Je prý veselé a radostné.

Tuvia je velmi emotivní a samozřejmě vtipný člověk, přítomna byla i jeho žena, která je zároveň schopnou manažerkou. Obecenstvo zvala  ke koupi manželových knih. Tuvia je následně ochotně podepisoval. Celé setkání organizoval a moderoval Michal Klíma.

Lenka Hoffmannová